آمار صفحه
  بازدید صفحه 6388
  پربیننده ترین روز 1399/08/27
  آمار پر بيننده ترين روز 180
  بازدید امروز صفحه 0
  بازدید دیروز صفحه 1

  پژوهش سرآغاز توسعه و توسعه شرط بقاست.                                                    

   
  به نام خداوند جان و خرد

   

  پيشگفتار

  تحقيق،پژوهش وفناوري درعرصه هاي گوناگون يك جامعه نمادرشد،،بالندگي وهمگام شدن باتحولات دنياي معاصرودرعين حال نمادپيشرفت وآباداني يك كشوراست.

  واحدپژوهش وفناوري شركت پالايش نفت كرمانشاه رسالت جهت دهي به پژوهشهاي علمي –كاربردي ،هماهنگي بامراكز علمي،تحقيقاتي ودانشگاهي درجهت ارائه راهكارهاي مناسب درحل مشكلات موجود وارتقاي كمي وكيفي محصولات پالايشگاه بافراهم نمودن زمينه مناسب را برعهده دارد.

  اين واحد همچون سايرواحدهاي پژوهش وفناوري درسطح وزارت نفت ،فعاليت خودرا درجهت به ثمر رساندن پژوهشهاي علمي مرتبط با فعاليتهاي شركت،مستقيما" زيرنظر مديرعامل محترم به انجام مي رساندودر راستاي اين مهم ارتباط نزديك بامجموعه مديريت عمليات ،طرحها و كميته راهبردي شركت خواهد داشت .

  حقيقتا" فعاليتهاي پژوهشي در سايه خرد جمعي همكاران محترم واحدهاي مختلف پالايشگاه به تحقق خواهد پيوست.  گروه دورانV6.1.8.0